Uppland II:3

Uppland II:3

Frötuna och Länna skeppslag

By Ingeborg Wilcke Lindqvist

SOFT COVER, 1945, Sveriges Kyrkor (58, Band 2, häfte 3)

Alexander Seton (1768-1828) som fornforskare

Del 59, häfte 3

By Dagmar Selling

SOFT COVER, 1945, ISBN 9149250876, Handlingar (59:3)

Den svenska Herkules

Studier i Stiernhielms diktning [2]

By Axel Friberg

SOFT COVER, 1945, Handlingar (61:1)

Liber Ecclesiae Vallentunensis

By Toni Schmid

SOFT COVER, 1945, ISBN 9197261017, Numrerade monografier (32)

Bohuslän I:1

Bohuslän I:1

Västra Hisings härad

By Johnny Roosval, Sölve Gardell

SOFT COVER, 1944, Sveriges Kyrkor (57, Band 1, häfte 1)

Stockholm VII:2

Stockholm VII:2

Katarina kyrka

By Tord Oson Nordberg, Göran Axel-Nilsson

SOFT COVER, 1944, Sveriges Kyrkor (56, Band 7, häfte 2)

Stockholm V:2

Stockholm V:2

Gustav Vasa kyrka

By Samuel Hedlund

SOFT COVER, 1943, Sveriges Kyrkor (55, Band 5, häfte 2)

Birka I

Die Gräber. Untersuchungen und studien

By Holger Arbman

HARD COVER, 1943, Birka

SEK 530

Bibliotheca Monteliana

Catalogue

By Maja Lundqvist

SOFT COVER, 1943, ISBN 9789149250989, Handlingar (57)

Das Grabfeld von Västerbjers auf Gotland

By Mårten Stenberger, Elias Dahr, Henr. Munthe

SOFT COVER, 1943, ISBN 9149253999, Numrerade monografier (30)