Stockholm II:2

Stockholm II:2

Riddarholmskyrkan. 2. Fast inredning, inventarier och gravminnen

By Martin Olsson

SOFT COVER, 1937, Sveriges Kyrkor (45, Band 2, häfte 2)

C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816-1837

Bidrag till den nordiska forn- och hävdaforskningens historia, vol. I-II

By Bengt Hildebrand

SOFT COVER, 1937, Handlingar (44)

Kulturmotsättningar i Danmarks stenålder

Del 4

By Nils Åberg

SOFT COVER, 1937, ISBN 9789149251528, Handlingar (42:4)

Gästrikland. 2

Gästrikland. 2

Landskyrkorna

By Erik Andrén, Brynolf Hellner

SOFT COVER, 1936, Sveriges Kyrkor (44, Häfte 2)

Förhistoriska undersökningar på Adelsö

By Hanna Rydh

SOFT COVER, 1936, Numrerade monografier (24)

Johannes Bureus arbeten om svenska runinskrifter

Del 3

By Elisabeth Svärdström

SOFT COVER, 1936, ISBN 9789149248542, Handlingar (42:3)

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, V

Dess förhistoria och historia V

By Henrik Schück

SOFT COVER, 1936

SEK 265

Medeltida silverax från svenska och finska kyrkor

Mittelalterliche Silberähren aus Schwedischen und Finnländischen Kirchen

By Olle Källström

SOFT COVER, 1936

Studies on English place-names

Del 1

By Eilert Ekwall

SOFT COVER, 1936, ISBN 9789149252822, Handlingar (42:2)

SEK 106

Östergötland II

Östergötland II

Vreta klosters kyrka

By Sigurd Curman, Erik Lundberg

SOFT COVER, 1935, Sveriges Kyrkor (43, Band 2)