News

Roman Gold

And the Development of the Early Germanic Kingdoms

SEK 233

Ärlig och arbetsam

Bilden av Sverige och svenskarna i 1800- och 1900-talens Ryssland

SEK 127

Kyrka af träd

Kyrkobyggande under 1600- och 1700-talen i Finland, Norge och Sverige

SEK 127

Pfennigmärkte und Währungslandschaften

Monetarisierungen im sächsisch-slawischen Grenzland ca. 965-1120

SEK 265

Gudmund Jöran Adlerbeth

En biografi

SEK 191

Linnétraditionen i svensk litteratur

En kritisk översikt

SEK 138

Stiernhielm 400 år

Föredrag vid internationellt symposium i Tartu 1998

SEK 233

Bibeltolkning och bibelbruk

i västerlandets kulturella historia

SEK 138