Skärgård och örlog

Skärgård och örlog

Nedslag i Stockholms skärgårds tidiga historia

By Katarina Schoerner (red.)

SOFT COVER, 2009, ISBN 9789174023886, Konferenser (71)

Årsbok 2009

Årsbok 2009

HARD COVER, 2009, ISBN 9789174023923

Gråborg på Öland

Gråborg på Öland

Om en borg, ett kapell och en by

By Göran Tegnér (red.)

HARD COVER, 2008, ISBN 9789174023800, Kulturfastigheter

Den hotade idyllen

Den hotade idyllen

Gunnar Mascoll Silfverstolpe, Finland och den lyriska intimismen

By Bengt Landgren

SOFT COVER, 2008, ISBN 9789174023794, Filologisk-filosofiska serien (22)

Kormaks saga

Kormaks saga

By Ingegerd Fries

SOFT COVER, 2008, ISBN 9789174023787, Filologiskt arkiv (48)

Stensjö

Stensjö

En småländsk småbrukarby under förindustriell tid

By Birgitta Roeck Hansen (red.)

HARD COVER, 2008, ISBN 9789174023770, Kulturfastigheter

Au Champ d'Apollon

Au Champ d'Apollon

Écrits d'expression française produits en Suède (1550-2006)

By Margareta Östman, Hans Östman

SOFT COVER, 2008, ISBN 9789174023756, Filologiskt arkiv (47)

Excavations at Helgö XVII

Excavations at Helgö XVII

Workshop, Part III

By Jan Peder Lamm, Bente Magnus, Eva Hjärthner-Holdar, Lena Grandin, Peter Kresten, Kristina Lamm, Ole Stilborg, Anders Strinnholm, Anders Söderberg, Laila Kitzler Åhfeldt

SOFT COVER, 2008, ISBN 9789174023701, Excavations at Helgö (17)

Jordvärderingssystem

Jordvärderingssystem

Från medeltiden till 1600-talet

By Alf Ericsson (red.)

SOFT COVER, 2008, ISBN 9789174023749, Konferenser (68)

Årsbok 2008

Årsbok 2008

HARD COVER, 2008, ISBN 9789174023817