News

Popular prints and imagery

Proceedings of an International Conference in Lund 2000

SEK 265

Roman Gold

And the Development of the Early Germanic Kingdoms

SEK 233

Ärlig och arbetsam

Bilden av Sverige och svenskarna i 1800- och 1900-talens Ryssland

SEK 127

Kyrka af träd

Kyrkobyggande under 1600- och 1700-talen i Finland, Norge och Sverige

SEK 127

Pfennigmärkte und Währungslandschaften

Monetarisierungen im sächsisch-slawischen Grenzland ca. 965-1120

SEK 265

Gudmund Jöran Adlerbeth

En biografi

SEK 191

Linnétraditionen i svensk litteratur

En kritisk översikt

SEK 138

Stiernhielm 400 år

Föredrag vid internationellt symposium i Tartu 1998

SEK 233