Uppland I:2

Uppland I:2

Danderyds skeppslag, östra och västra delen

By Sven Brandel, Tord Olsson Nordberg

SOFT COVER, 1928, Sveriges Kyrkor (29, Band 1, häfte 2)

Topografiska stadsundersökningar

1. Söderköping

By Erik Lundberg

SOFT COVER, 1928

SEK 127

Stockholm I:2

Stockholm I:2

Storkyrkan. 2. Byggnadshistoria

By Johnny Rosvall

SOFT COVER, 1927, Sveriges Kyrkor (24, Band 1, häfte 2)

Stockholm VI:1

Stockholm VI:1

Klara kyrka. 1. Församlingshistoria

By Nils Staf

SOFT COVER, 1927, Sveriges Kyrkor (23, Band 6, häfte 1)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 7

Bref 1632

SOFT COVER, 1926, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (7)

Vendelkulturens ålder och ursprung

Vendelkulturens ålder och ursprung

By Sune Lindqvist

SOFT COVER, 1926, Handlingar (36:1)

SEK 127

Ynglingatal

Text, översättning och kommentar, häfte 2

By Adolf Noreen

SOFT COVER, 1925, Handlingar (28:2)

Stockholm I:1

Stockholm I:1

Storkyrkan 1. Församlingshistoria

By Johnny Rosvall

SOFT COVER, 1924, Sveriges Kyrkor (17, Band 1, häfte 1 )

Stockholm V:1

Stockholm V:1

Adolf Fredriks kyrka

By Oscar Mannström

SOFT COVER, 1924, Sveriges Kyrkor (20, Band 5, häfte 1)

Die Ornamentik der Runensteine

By Friedrich Plutzar

SOFT COVER, 1924, Handlingar (34:4)