Die Ornamentik der Runensteine

By Friedrich Plutzar

SOFT COVER, 1924, Handlingar (34:4)

Die ältere Eisenzeit Gotlands

Nach den in Statens historiska museum, Stockholm, aufbewahrten Funden und Ausgrabungsberichten, vol. 2

By Oscar Almgren, Birger Nerman

SOFT COVER, 1923, Numrerade monografier (4:1-2)

Västergötland I:3

Västergötland I:3

Kållands härad, sydvästra delen I

By Anders Roland, Ernst Fischer

SOFT COVER, 1922, Sveriges Kyrkor (15, Band 1, häfte 3)

Uppland III:1

Uppland III:1

Långhundra härad, norra delen

By Anders Billow

SOFT COVER, 1921, Sveriges Kyrkor (12, Band 3, häfte 1)

Östergötland I:1

Östergötland I:1

Banekinds härad. 1

By Andreas Lindblom

SOFT COVER, 1921, Sveriges Kyrkor (13, Band 1, häfte 1 )

Östergötland I:2

Östergötland I:2

Banekinds härad. 2

By Andreas Lindblom

SOFT COVER, 1921, Sveriges Kyrkor (14, Band 1, häfte 2)

Alsnö hus

Ett svenskt medeltidspalats i sitt konsthistoriska sammanhang

By Bengt Thordeman

SOFT COVER, 1920, Fristående monografier

SEK 127

Rökstenen, Läst och tydd

Runstenen vid Röks kyrka Lysings härad Östergötland

By Otto von Friesen

SOFT COVER, 1920, Fristående monografier

SEK 127

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 6

Bref 1631

SOFT COVER, 1918, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (6)

Rökstenen

Granskad och tolkad

By Erik Brate

SOFT COVER, 1918, ISBN 9789149256103, Fristående monografier