När religiösa texter blir besvärliga

När religiösa texter blir besvärliga

Hermeneutiskt-etiska frågor inför religiösa texter

By Lars Hartman (red.), Eberhard Herrmann, Anders Jeffner, Inger Ljung

SOFT COVER, 2007, ISBN 9174023667, Konferenser (64)

Scholarly journals between the past and the future

Scholarly journals between the past and the future

By Martin Rundkvist

SOFT COVER, 2007, ISBN 9789174023688, Konferenser (65)

Stockholm - Belgrade

Stockholm - Belgrade

Proceedings from the third Swedish-Serbian symposium in Stockholm, April 21-25, 2004

By Sven Gustavsson

SOFT COVER, 2007, ISBN 9174023624, Konferenser (63)

Vokal på glid

Vokal på glid

Till frågan om östnordisk brytning av kort y

By Jan Paul Strid

SOFT COVER, 2007, ISBN 9789174023695, Filologiskt arkiv (46)

Årsbok 2007

Årsbok 2007

HARD COVER, 2007, ISBN 9789174023718

SEK 191

Die Wikingerzeit Gotlands III:1

Die Wikingerzeit Gotlands III:1

Text

By Lena Thunmark-Nylén

SOFT COVER, 2006, ISBN 9174023543, Die Wikingerzeit Gotlands (3)

Die Wikingerzeit Gotlands III:1-2 Text

Die Wikingerzeit Gotlands III:1-2 Text

Text

By Lena Thunmark-Nylén

SOFT COVER, 2006, ISBN 9174023543, Die Wikingerzeit Gotlands

Die Wikingerzeit Gotlands III:2

Die Wikingerzeit Gotlands III:2

Text

By Lena Thunmark-Nylén

SOFT COVER, 2006, ISBN 9174023551, Die Wikingerzeit Gotlands (4)

Kulturminnesvård och vattenkraft 1942-1980

Kulturminnesvård och vattenkraft 1942-1980

En studie med utgångspunkt från Riksantikvarieämbetets sjöregleringsundersökningar

By Margareta Biörnstad

HARD COVER, 2006, ISBN 9174023632, Fristående monografier

Litteraturens värde - Der wert der literatur

Litteraturens värde - Der wert der literatur

By Antje Wischmann, Eva Hættner, Annegret Heitmann

SOFT COVER, 2006, ISBN 9174023594, Konferenser (62)