Litteraturens värde - Der wert der literatur

Litteraturens värde - Der wert der literatur

By Antje Wischmann, Eva Hættner, Annegret Heitmann

SOFT COVER, 2006, ISBN 9174023594, Konferenser (62)

Den antika skevheten

Den antika skevheten

Politiska ord och begrepp i det tidig-moderna Sverige

By Bo Lindberg

SOFT COVER, 2006, ISBN 9174023616, Filologiskt arkiv (45)

Konsterna och själen

Konsterna och själen

Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv

By Göran Hermerén, Sören Halldén, Lars-Olof Åhlberg, Sven Sandström

SOFT COVER, 2006, ISBN 9174023578, Konferenser (61)

Wislawa Szymborska

Wislawa Szymborska

A Stockholm conference May 23-24, 2003

By Leonard Neuger, Rikard Wennerholm

SOFT COVER, 2006, ISBN 917402356X, Konferenser (60)

Årsbok 2006

Årsbok 2006

HARD COVER, 2006, ISBN 9174023608

Rikets råd och män Herredag och råd i Sverige 1280-1480

Rikets råd och män Herredag och råd i Sverige 1280-1480

By Herman Schück

SOFT COVER, 2005, ISBN 9174023527, Historiska serien (23)

The Havor Hoard

The Havor Hoard

The Gold - The Bronzes - The Fort

By Erik Nylén, Ulla Lund, Peter Manneke

HARD COVER, 2005, ISBN 9174023454, Antikvariska serien (46)

Excavations at Helgö XV

Excavations at Helgö XV

Weapon Investigations: Helgö and the Swedish Hinterland

By Lena Thålin Bergman, Birgit Arrhenius

HARD COVER, 2005, ISBN 9174023438, Excavations at Helgö (15)

Medieval book fragments in Sweden

Medieval book fragments in Sweden

By Jan Brunius

SOFT COVER, 2005, ISBN 9174023489, Konferenser (58)

Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna

Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna

By Birgitta Roeck Hansen

SOFT COVER, 2005, ISBN 9174023470, Konferenser (57)