News

August Strindberg och hans översättare

Föredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 8 september 1994

SEK 138

Oscar Montelius 150 years

Proceedings of a Colloquium held in the Royal Academy of Letters History and Antiquities, Stockholm, 13 May 1993

SEK 127

Resan till Världsstaden

Av OLOF VERELIUS

SEK 191

Ceramics and Clays at Ancient Högom

A ceramological study

SEK 106

Corpus vasorum antiquorum. 4

Medelhavsmuseet and Nationalmuseum, Stockholm, fascicule 2

SEK 233

Magnus Granlund

En svensk bildhuggare på 1700-talet

SEK 127

Årsbok 1995

SEK 138

Villagatan 3

1800-talshuset som blev säte för Vitterhetsakademien

SEK 138

Excavations at Helgö XII

Wilhelm Holmqvist - the Helgö scholar

SEK 138

Prehistoric Graves as a Source of Information

Symposium at Kastlösa, Öland, May 21-23, 1992

SEK 212

Religion in Everyday Life

Papers given at a symposium in Stockholm 1993

SEK 191

Drottning Margaretas gyllene kjortel

i Uppsala domkyrka

SEK 191

Engelbrektskrönikan

Tillkomsten och författaren

SEK 138

The Old Kingdom Cemetery at Hamra Dom

(EL-QASR WA ES-SAIYAD)

SEK 170

Årsbok 1994

SEK 138

Kyrkobyggnader 1760-1860

Del 2. Småland och Öland

SEK 127

Kyrkobyggnader 1760-1860

Del 3. Övre Norrland

SEK 127