Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar

Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar

By Evert Baudou

HARD COVER, 2004, ISBN 917402342X, Fristående monografier

Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn

Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn

Herresätet som byggnadsverk och spegelbild

By Lars Ljungström

HARD COVER, 2004, ISBN 9174023365, Antikvariska serien (44)

Excavations at Helgö XVI

Excavations at Helgö XVI

Exotic and Sacral Finds from Helgö

By Bo Gyllensvärd, Peter Harbison, Morten Axboe, Jan Peder Lamm, Torun Zachrisson, Synnöve Reisborg

HARD COVER, 2004, ISBN 9789174023398, Excavations at Helgö (16)

Kajorna i det bevakade tornet

Kajorna i det bevakade tornet

Studenten J. L. Runebergs satir över vicekansler J. F. Aminoff och ärkebiskop J. Tengström versus A. I. Arwidsson

By Johan Wrede

SOFT COVER, 2004, ISBN 9174023381, Filologiskt arkiv (44)

Årsbok 2004

Årsbok 2004

HARD COVER, 2004, ISBN 9174023403

Vitterhetsakademien 1753-2003

Vitterhetsakademien 1753-2003

By Inge Jonsson

HARD COVER, 2003, ISBN 9174023292, Fristående monografier

Swedish-Polish Modernism

Swedish-Polish Modernism

Litterature - Language - Culture

By Malgorzata Anna Packalén, Sven Gustavsson

SOFT COVER, 2003, ISBN 9174023330, Konferenser (56)

Meaning and Interpretation

Meaning and Interpretation

By Dag Prawitz

SOFT COVER, 2002, ISBN 9174023217, Konferenser (55)

Revelaciones Book VIII

Liber celestis imperatoris ad reges

By Hans Aili

SOFT COVER, 2002, ISBN 9174023179, Sancta Birgitta

Östergötland

Östergötland

Linköpings domkyrka. III. Inredning och inventarier

By Åke Nisbeth, Inger Estham

HARD COVER, 2001, ISBN 9172092106, Sveriges Kyrkor (225)