News

Medaljer och jetoner

Slagna av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien 1753-1986

SEK 191

Rannsakningar efter antikviteter, band III

Öland, Småland, Blekinge, Halland, Skåne, Häfte 1 - Text

SEK 233

The Power and the Glory

The Sculptures of the Warship Wasa

SEK 233

Årsbok 1992

SEK 138

Att tala utan ord. Människans icke-verbala uttrycksformer

Föredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 25-26 oktober 1989

SEK 138

Boris Pasternak och hans tid

Föredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 28-30 maj 1990

SEK 137

Opera minora, vol. III

Quattuor oraciones

SEK 138

Otto-Adelheid-Pfennige

Untersuchungen zu Münzen des 10./11. Jahrhunderts

SEK 212

Kyrkorummets brännpunkt

Gränsen mellan kor och långhus i den svenska landskyrkan. Från romantik till nygotik

SEK 212

Sylloge nummorum Graecorum, Sweden II, Part 3

The collection of the Royal Coin Cabinet, National Museum of Monetary History

SEK 170

Årsbok 1991

SEK 138

Nya svenska kyrkor

Del 1. Svealand

SEK 127