Excavations at Helgö XIII

Excavations at Helgö XIII

Cemetery 116

By Birgitta Sander

HARD COVER, 1997, ISBN 9174022725, Excavations at Helgö (13)

History-Making

History-Making

By Rolf Torstendahl, Irmine Veit-Brause

SOFT COVER, 1997, ISBN 9174022660, Konferenser (37)

Kultursamanhengar i Midt-Norden

Kultursamanhengar i Midt-Norden

Tverrfagleg symposium for doktorgradsstudentar og forskarar

By Steinar Supphellen

SOFT COVER, 1997, ISBN 9174022709, Konferenser (38)

State and Minorities

State and Minorities

By Veniamin Alekseyev, Sven Lundkvist

SOFT COVER, 1997, ISBN 9174022679, Konferenser (39)

Vad gör Vitterhetsakademien?

Vad gör Vitterhetsakademien?

SOFT COVER, 1997, ISBN 9174022687

Borgar och befästningar i det medeltida Sverige

Från befästning till renässanspalats 1563-1620

By Eyvind Unnerbäck

HARD COVER, 1996, ISBN 9174022636, Antikvariska serien (39)

SEK 421

Källorna till Fredmans sånger och "Den Svenske Anacreon"

By Gunnar Hillbom

SOFT COVER, 1996, ISBN 9174022652, Filologiskt arkiv (38)

Qumranlitteraturen

Fynden och forskningsresultaten

By Tryggve Kronholm, Birger Olsson

SOFT COVER, 1996, ISBN 9174022601, Konferenser (35)

Words

Proceedings of an international symposium, Lund, 25-26 August 1995

By Jan Svartvik

SOFT COVER, 1996, ISBN 917402261X, Konferenser (36)

The Language of the Oldest Runic Inscriptions

The Language of the Oldest Runic Inscriptions

A Linguistic and Historical-Philological Analysis

By È. A. Makaev

SOFT COVER, 1996, ISBN 9174022598, Filologisk-filosofiska serien (21)

SEK 138