News

Early Norrland 5

Early Norrland 5, an archaeological and osteological study

SEK 191

Dramatiken i Bröllops Besvärs Ihugkommelse

EN TIDSBILD OCH ETT TOLKNINGSFÖRSÖK

SEK 138

Handel und Verkehr zwischen dem Deutschen Reich und Schweden…

Die deutschen Münzen des 10. und 11. Jahrhunderts in Schweden

SEK 530

L'Archevêques ungdom

Hans studier i Rom och hans första verksamhet i Frankrike

SEK 127

Norrländska kyrkoinredningar

Från reformation till ortodoxi

SEK 138

Sylloge nummorum Graecorum, Sweden I

The collection of His late Majesty King Gustaf VI Adolf : the Fred Forbat collection

SEK 138

Årsbok 1974

SEK 127

Lappland I:1

Kiruna kyrka

SEK 127

Södermanland III:2

Ösmo kyrka. Sotholms härad

SEK 127

Öland II:1

Långlöts kyrkor. Runstens härad

SEK 127

Hans Järta och litteraturen

Hans Järta i litterär debatt och kulturpolitik under romantikens tidevarv (1809-1825)

SEK 106