Uppland X

Uppland X

Enköpings kyrkor

By Ann Catherine Bonnier

HARD COVER, 1984, ISBN 9171926259, Sveriges Kyrkor (195, Band 10)

Behövs "småspråken"?

Föredrag vid Vitterhetsakademiens konferens den 22 november 1983

SOFT COVER, 1984, ISBN 9174021494, Konferenser (11)

Birka II:1

Systematische Analysen der Gräberfunde

By Greta Arwidsson

SOFT COVER, 1984, ISBN 9174021516, Birka

SEK 191

Das Runenhorn von Gallehus

By Erik Rooth

SOFT COVER, 1984, ISBN 9174021451, Filologiskt arkiv (31)

SEK 106

Early Norrland 8

By Jan Ekman, Elisabeth Iregren

SOFT COVER, 1984, ISBN 9174021419, Early Norrland (8)

Excavations at Helgö IX

Excavations at Helgö IX

Finds, Features and Functions

By Sonja Wigren, Kristina Lamm

SOFT COVER, 1984, ISBN 917402146X, Excavations at Helgö (9)

J.V. Snellman och hans gärning

Ett finskt-svenskt symposium hållet på Hässelby slott 1981 till 100-årsminnet av Snellmans död

SOFT COVER, 1984, ISBN 9174021354, Konferenser (10)

Lars Snickare och S. Olofskåpet i Värmdö kyrka

By Anne Lidén

SOFT COVER, 1984, ISBN 9174021532, Antikvariskt arkiv (71)

SEK 127

Les volets peints des retables bruxellois conservés en Suède et le rayonnement de Colyn de Coter

By Catheline Périer-D'Ieteren

SOFT COVER, 1984, ISBN 9174021435, Fristående monografier

Årsbok 1984

HARD COVER, 1984, ISBN 9174021524, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127