News

Gustaf III:s statsvälvning 1772

I berättande källor och äldre litteratur

SEK 138

Årsbok 1955

SEK 127

Uppland V:2

Vallentuna härad, västra delen

SEK 127

Uppland VI:1

Färentuna härad, västra delen

SEK 127

Das Reliquiar mit der Krone. Das Reliquiar

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

SEK 138

Das Reliquiar mit der Krone. Tafeln

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

SEK 127

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd.…

Brev 1633, oktober-december, samt tillägg för hela året

SEK 138

Årsbok 1954

SEK 127

Uppland III:3

Närdinghundra härad, västra delen

SEK 127

Uppland III:4

Närdinghundra härad, östra delen

SEK 127

Uppland V:1

Vallentuna härad, östra delen

SEK 127

Medaljer och jetoner (1953)

slagna av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien 1753-1953

SEK 170

Uppland III:2

Långhundra härad, södra delen

SEK 127

Die Funde aus Dolmen und Ganggräbern in Schonen, Schweden, 2

Die Härade Gärds, Albo, Järrestad, Ingelstad, Herrestad, Ljunits

SEK 138

Blekinge III:2

Trefaldighetskyrkan eller Tyska kyrkan

SEK 127