STENOGRAFINS BETYDELSE FÖR SENANTIKENS LITTERATUR

By Harald Hagendahl

SOFT COVER, 1971, ISBN 917192003X, Filologiskt arkiv (17)

Welsche Giebel

Ein italienisches Renaissancemotiv und seine Verbreitung in Mittel- und Nordeuropa

By Eyvind Unnerbäck

SOFT COVER, 1971, Antikvariskt arkiv (42)

Årsbok 1971

SOFT COVER, 1971, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Småland IV:1

Småland IV:1

Växjö domkyrka

By Evald Gustafsson, Marian Ullén

SOFT COVER, 1970, Sveriges Kyrkor (136, Band 4, häfte 1)

Småland V:1

Småland V:1

Bergunda och Öja kyrkor. Kinnevalds härad

By Anita Liepe

SOFT COVER, 1970, Sveriges Kyrkor (138, Band 5, häfte 1)

Uppland XII:1

Uppland XII:1

Kulla och Hjälsta kyrkor

By Ann Catherine Bonnier, Robert Bennett

SOFT COVER, 1970, Sveriges Kyrkor (134, Band 12, häfte 1)

Västergötland II:1

Västergötland II:1

Habo kyrka. Vartofta härad

By Lars D. Cnattingius, Nanna Cnattingius

SOFT COVER, 1970, Sveriges Kyrkor (135, Band 2, häfte 1)

Uppsala domkyrkas geometriska system

Sammanfattande redogörelse för en undersökning utförd 1949-1969

By Ragnar Hjorth

SOFT COVER, 1970, Numrerade monografier (49)

Excavations at Helgö III

Report for 1960-1964

By Wilhelm Holmqvist, Kristina Lamm, Agneta Lundström

SOFT COVER, 1970, Excavations at Helgö (3)

AUGUSTINUS OCH ROM

By Harald Hagendahl

SOFT COVER, 1970, Filologiskt arkiv (15)