Gravfälten vid Fiskeby i Norrköping, I

I, Studier kring ett totalundersökt komplex

By Per Lundström

SOFT COVER, 1970, Numrerade monografier (44:1)

Linköpings domkyrkas kor

By Bengt Cnattingius

SOFT COVER, 1970, Antikvariska serien (22)

Bohuslän IV:1

Bohuslän IV:1

Kungälvs kyrkor. Inlands södra härad

By Karin Aasma

SOFT COVER, 1969, Sveriges Kyrkor (132, Band 4, häfte 1)

Närke I:4

Närke I:4

Ödeby kyrka. Glanshammars härad

By Stellan Mörner, Tamás Sárkány, Bertil Waldén

SOFT COVER, 1969, Sveriges Kyrkor (129, Band 1, häfte 4)

Uppland IX:2

Uppland IX:2

Litslena kyrka. Trögds härad

By Bengt Ingmar Kilström

SOFT COVER, 1969, Sveriges Kyrkor (127, Band 9, häfte 2)

Öland I:4

Öland I:4

Källa kyrka. Åkerbo härad

By Ragnhild Boström

SOFT COVER, 1969, Sveriges Kyrkor (128, Band 1, häfte 4)

Öland I:5

Öland I:5

Persnäs kyrkor. Åkerbo härad

By Ragnhild Boström

SOFT COVER, 1969, Sveriges Kyrkor (133, Band 1, häfte 5)

Bidrag till tydning av bilderna i Dädesjö ödekyrkas tak

By Ulrika Ljungman

SOFT COVER, 1969, Antikvariskt arkiv (37)

SEK 106

Die Vendelzeit Gotlands, II. Beilage

Die Vendelzeit Gotlands, II. Beilage

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

By Birger Nerman

SOFT COVER, 1969, Numrerade monografier (48 B)

Die Vendelzeit Gotlands, II. Tafeln

Die Vendelzeit Gotlands, II. Tafeln

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

By Birger Nerman

SOFT COVER, 1969, Numrerade monografier (48 T)