Die Vendelzeit Gotlands, II. Tafeln

Die Vendelzeit Gotlands, II. Tafeln

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

By Birger Nerman

SOFT COVER, 1969, Numrerade monografier (48 T)

NEDERDEUTSCHE BREVIERTEXTE DES 14. JAHRHUNDERTS AUS WESTFALEN

UNTERSUCHT UND HERAUSGEGEBEN

By Erik Rooth

SOFT COVER, 1969, Filologisk-filosofiska serien (11)

Nordiska ledamöter av Accademia degli Arcadi i Rom 1743-1824

By John Bernström, Bengt Rapp

SOFT COVER, 1969, Historiskt arkiv (15)

Rannsakningar efter antikviteter, band II

Södermanland, Närke, Värmland, Västergötland, Östergötland, Gotland, Häfte 1 - Text

By Carl Ivar Ståhle

SOFT COVER, 1969, Rannsakningar efter antikviteter

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 11:2

Brev 1634 april-maj

SOFT COVER, 1969, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (11)

SEK 138

Årsbok 1969

SOFT COVER, 1969, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Bohuslän III:1

Bohuslän III:1

Hjärtrums och Västerlanda kyrkor. Inlands Torpe härad

By Maj-Brit Wadell

SOFT COVER, 1968, Sveriges Kyrkor (122, Band 3, häfte 1)

Småland II:2

Småland II:2

Drevs och Hornaryds kyrkor. Uppvidinge härad

By Marian Ullén

SOFT COVER, 1968, Sveriges Kyrkor (120, Band 2, häfte 2)

Småland III:1

Småland III:1

Kalmar slotts kyrkor

By Martin Olsson

SOFT COVER, 1968, Sveriges Kyrkor (117, Band 3, häfte 1)

Södermanland I:2

Södermanland I:2

Strängnäs domkyrka. Nyare tiders byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen

By Erik Bohrn

SOFT COVER, 1968, Sveriges Kyrkor (124, Band 1, häfte 2)