News

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd.…

The Works and Correspondence of Axel Oxenstierna II:13

SEK 265

Efter femtio år: Aniara 1956-2006

Föredrag vid ett symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 2006

SEK 148

När religiösa texter blir besvärliga

Hermeneutiskt-etiska frågor inför religiösa texter

SEK 212

Stockholm - Belgrade

Proceedings from the third Swedish-Serbian symposium in Stockholm, April 21-25, 2004

SEK 233

Vokal på glid

Till frågan om östnordisk brytning av kort y

SEK 191

Årsbok 2007

SEK 191

Kulturminnesvård och vattenkraft 1942-1980

En studie med utgångspunkt från Riksantikvarieämbetets sjöregleringsundersökningar

SEK 364

Den antika skevheten

Politiska ord och begrepp i det tidig-moderna Sverige

SEK 233

Konsterna och själen

Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv

SEK 233

Wislawa Szymborska

A Stockholm conference May 23-24, 2003

SEK 233

The Havor Hoard

The Gold - The Bronzes - The Fort

SEK 265