The archaeology of Skedemosse. III

Die Knochenfunde von Säugetieren und vom Menschen

By Joachim Boessneck, Angela von den Driesch-Karpf, Nils-Gustaf Gejvall

SOFT COVER, 1968, Numrerade monografier (47)

Uppsala Domkyrkas restaureringsfråga

Förslag, utredningar och yttranden

By Ingrid Swartling, Göran Söderström

SOFT COVER, 1968

SEK 106

Årsbok 1968

SOFT COVER, 1968, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Småland II:1

Småland II:1

Kyrkorna i Sjösås. Uppvidinge härad

By Marian Ullén

SOFT COVER, 1967, Sveriges Kyrkor (114, Band 2, häfte 1)

Uppland V:7

Uppland V:7

Lyhundra härad. Karls kyrkoruin

By Rune Norberg, Ingeborg Wilcke-Lindqvist

SOFT COVER, 1967, Sveriges Kyrkor (113, Band 5, häfte 7)

Revelaciones Book VII

By Birger Bergh

SOFT COVER, 1967, Sancta Birgitta

En norrländsk stenåldersboplats med skärvstensvall

Med osteologisk analys av Hans Sellstedt och Nils-Gustaf Gejvall

By Christian Meschke

SOFT COVER, 1967, Antikvariskt arkiv (31)

Huvuddragen av Olof Håkanssons politiska verksamhet åren 1726-1743

By Arne Ström

SOFT COVER, 1967, Historiska serien (13)

LATINETS ÖDEN I ÖSTER

By Alf Lombard

SOFT COVER, 1967, Filologiskt arkiv (12)

LE LIVRE DE FAUCONNERIE DE JEAN DE FRANSIÈRES

L´AUTEUR ET SES SOURCES

By Rolf Wistedt

SOFT COVER, 1967, Filologiskt arkiv (11)