Stockholm VII:3

Stockholm VII:3

Sofia kyrka i Stockholm

By Ingrid Rosell

SOFT COVER, 1961, Sveriges Kyrkor (89, Band 7, häfte 3)

Uppland V:5

Uppland V:5

Lyhundra härad, sydvästra delen

By Ingeborg Wilcke Lindqvist

SOFT COVER, 1961, Sveriges Kyrkor (88, Band 5, häfte 5)

Excavations at Helgö I

Report for 1954-1956

SOFT COVER, 1961, ISBN 9789149250804, Excavations at Helgö (1)

1680 års statsrättsförklaring

By Lennart Thanner

SOFT COVER, 1961, ISBN 9789149256349, Historiskt arkiv (11)

Johann Friedrich Eosander

Grundzüge einer Biographie

By Rudolf Biederstedt

SOFT COVER, 1961, ISBN 9789149256233, Antikvariskt arkiv (17)

SEK 106

Kalmar slotts historia. II A

Tiden från 1300-talets mitt till 1611

By Martin Olsson

SOFT COVER, 1961, Numrerade monografier (31:IIA)

Kalmar slotts historia. II B

Register och planscher

By Martin Olsson

SOFT COVER, 1961, Numrerade monografier (31:IIB)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 11:1

Brev 1634 jan.-mars

SOFT COVER, 1961, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (11)

Sveriges yttre politik 1668-1672

Del 2

By Birger Fahlborg

SOFT COVER, 1961, Historiska serien (7)

Blekinge IV:2

Blekinge IV:2

Karlshamns kyrkor

By Armin Tuulse

SOFT COVER, 1960, Sveriges Kyrkor (87, Band 4, häfte 2)