Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 15

Brev 1636

SOFT COVER, 1956, ISBN 9149255479, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (15)

Silberne Abendmahlsgeräte in Schweden aus dem XIV. Jahrhundert

Katalog und Tafeln

By Aron Andersson

SOFT COVER, 1956, Numrerade monografier (40)

Valöfyndet

By Wilhelm Holmqvist

SOFT COVER, 1956, ISBN 9789149256011, Historiskt arkiv (4)

ZU VINCENT SELLAERS EKLEKTIZISMUS

By Felix Horb

SOFT COVER, 1956, ISBN 9789149249945, Antikvariskt arkiv (7)

Uppland II:4

Uppland II:4

Frösåkers härad, norra delen

By Erik Bohrn, Armin Tuulse

SOFT COVER, 1955, Sveriges Kyrkor (74, Band 2, häfte 4)

Gustaf III:s statsvälvning 1772

I berättande källor och äldre litteratur

By Herman Schück

SOFT COVER, 1955, Historiskt arkiv (4)

Kalmar recess 1483

By Gottfrid Carlsson

SOFT COVER, 1955, ISBN 9789149256370, Historiskt arkiv (3)

SEK 106

MAINT ORIGINE ET HISTOIRE D´UN MOT

By Gunnar Tilander

SOFT COVER, 1955, ISBN 9789149254307, Filologiskt arkiv (1)

Studier i Linköpings domkyrka

By Johnny Roosval

SOFT COVER, 1955, ISBN 9789149253829, Antikvariskt arkiv (3)

Årsbok 1955

SOFT COVER, 1955, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127