Bibliotheca Monteliana

Catalogue

By Maja Lundqvist

SOFT COVER, 1943, ISBN 9789149250989, Handlingar (57)

Das Grabfeld von Västerbjers auf Gotland

By Mårten Stenberger, Elias Dahr, Henr. Munthe

SOFT COVER, 1943, ISBN 9149253999, Numrerade monografier (30)

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, VI

Dess förhistoria och historia VI

By Henrik Schück

SOFT COVER, 1943

SEK 265

Stockholm IX:1

Stockholm IX:1

Skeppsholmskyrkan

By Nils G. Wollin

SOFT COVER, 1942, Sveriges Kyrkor (53, Band 9, häfte 1)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 8

Brev 1633 januari-maj

SOFT COVER, 1942, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (8)

Senmedeltida profant silversmide

By Carl R. af Ugglas

SOFT COVER, 1942, ISBN 9789149255625, Numrerade monografier (29)

Blekinge II

Blekinge II

Bräkne härad och Listers härad

By William Anderson

SOFT COVER, 1941, Sveriges Kyrkor (51, Band 2)

Dalarne II:1

Dalarne II:1

Falun

By Gerda Boëthius

SOFT COVER, 1941, Sveriges Kyrkor (52, Band 2, häfte 1)

Herodicus the cratetean

A study in anti-platonic tradition

By Ingemar Düring

SOFT COVER, 1941, ISBN 9789149255694, Handlingar (51:2)

SEK 127

Stenåldersboplatsen vid Vivastemåla, Västrums socken, Småland

Del 7

By Axel Bagge

SOFT COVER, 1941, ISBN 9789149249549, Handlingar (37:7)

SEK 106