Scholarly journals between the past and the future

Scholarly journals between the past and the future

By Martin Rundkvist

SOFT COVER, 2007, ISBN 9789174023688, Konferenser (65)

Stockholm - Belgrade

Stockholm - Belgrade

Proceedings from the third Swedish-Serbian symposium in Stockholm, April 21-25, 2004

By Sven Gustavsson

SOFT COVER, 2007, ISBN 9174023624, Konferenser (63)

Vokal på glid

Vokal på glid

Till frågan om östnordisk brytning av kort y

By Jan Paul Strid

SOFT COVER, 2007, ISBN 9789174023695, Filologiskt arkiv (46)

Årsbok 2007

Årsbok 2007

HARD COVER, 2007, ISBN 9789174023718

SEK 191

Die Wikingerzeit Gotlands III:1

Die Wikingerzeit Gotlands III:1

Text

By Lena Thunmark-Nylén

SOFT COVER, 2006, ISBN 9174023543, Die Wikingerzeit Gotlands (3)

Die Wikingerzeit Gotlands III:1-2 Text

Die Wikingerzeit Gotlands III:1-2 Text

Text

By Lena Thunmark-Nylén

SOFT COVER, 2006, ISBN 9174023543, Die Wikingerzeit Gotlands

Die Wikingerzeit Gotlands III:2

Die Wikingerzeit Gotlands III:2

Text

By Lena Thunmark-Nylén

SOFT COVER, 2006, ISBN 9174023551, Die Wikingerzeit Gotlands (4)

Kulturminnesvård och vattenkraft 1942-1980

Kulturminnesvård och vattenkraft 1942-1980

En studie med utgångspunkt från Riksantikvarieämbetets sjöregleringsundersökningar

By Margareta Biörnstad

HARD COVER, 2006, ISBN 9174023632, Fristående monografier

Litteraturens värde - Der wert der literatur

Litteraturens värde - Der wert der literatur

By Antje Wischmann, Eva Hættner, Annegret Heitmann

SOFT COVER, 2006, ISBN 9174023594, Konferenser (62)

Den antika skevheten

Den antika skevheten

Politiska ord och begrepp i det tidig-moderna Sverige

By Bo Lindberg

SOFT COVER, 2006, ISBN 9174023616, Filologiskt arkiv (45)