Ceramics and Clays at Ancient Högom

A ceramological study

By Birgitta Hulthén

SOFT COVER, 1995, ISBN 9174022563, Antikvariskt arkiv (77)

Corpus vasorum antiquorum. 4

Medelhavsmuseet and Nationalmuseum, Stockholm, fascicule 2

By Carole Gillis, Berit Wells, Gullög Nordquist, Marianne Frisell, Maria Elliott

HARD COVER, 1995, ISBN 9174022547, Corpus Vasorum Antiquorum

Magnus Granlund

En svensk bildhuggare på 1700-talet

By Ingrid Telhammer

SOFT COVER, 1995, ISBN 9174022555, Antikvariskt arkiv (78)

Årsbok 1995

HARD COVER, 1995, ISBN 9174022539, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 138

Villagatan 3

1800-talshuset som blev säte för Vitterhetsakademien

By Gösta Selling

SOFT COVER, 1994, ISBN 9174022407, Kulturfastigheter

Excavations at Helgö XII

Excavations at Helgö XII

Wilhelm Holmqvist - the Helgö scholar

By Synnöve Reisborg

SOFT COVER, 1994, ISBN 9174022377, Excavations at Helgö (12)

Prehistoric Graves as a Source of Information

Symposium at Kastlösa, Öland, May 21-23, 1992

By Berta Stjernquist

SOFT COVER, 1994, ISBN 9174022431, Konferenser (29)

Religion in Everyday Life

Religion in Everyday Life

Papers given at a symposium in Stockholm 1993

By Nils-Arvid Bringéus

SOFT COVER, 1994, ISBN 9174022504, Konferenser (31)

Drottning Margaretas gyllene kjortel

Drottning Margaretas gyllene kjortel

i Uppsala domkyrka

By Agnes Geijer, Anne Marie Franzén, Margareta Nockert

HARD COVER, 1994, ISBN 9174022490, Fristående monografier

Engelbrektskrönikan

Tillkomsten och författaren

By Herman Schück

SOFT COVER, 1994, ISBN 9174022458, Historiska serien (22)