Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, VI

Dess förhistoria och historia VI

By Henrik Schück

SOFT COVER, 1943

SEK 265

Stockholm IX:1

Stockholm IX:1

Skeppsholmskyrkan

By Nils G. Wollin

SOFT COVER, 1942, Sveriges Kyrkor (53, Band 9, häfte 1)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 8

Brev 1633 januari-maj

SOFT COVER, 1942, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (8)

Senmedeltida profant silversmide

By Carl R. af Ugglas

SOFT COVER, 1942, ISBN 9789149255625, Numrerade monografier (29)

Blekinge II

Blekinge II

Bräkne härad och Listers härad

By William Anderson

SOFT COVER, 1941, Sveriges Kyrkor (51, Band 2)

Dalarne II:1

Dalarne II:1

Falun

By Gerda Boëthius

SOFT COVER, 1941, Sveriges Kyrkor (52, Band 2, häfte 1)

Herodicus the cratetean

A study in anti-platonic tradition

By Ingemar Düring

SOFT COVER, 1941, ISBN 9789149255694, Handlingar (51:2)

SEK 127

Stenåldersboplatsen vid Vivastemåla, Västrums socken, Småland

Del 7

By Axel Bagge

SOFT COVER, 1941, ISBN 9789149249549, Handlingar (37:7)

SEK 106

Thorilds Stellung

in der Geistesgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts, 51:1

By Ernst Cassirer

SOFT COVER, 1941, ISBN 9789149252945, Handlingar (51:1)

Småland I

Småland I

Jönköpings och Huskvarna kyrkor

By Erik O. Johanson, Gotthard Johansson

SOFT COVER, 1940, Sveriges Kyrkor (48, Band 1)