News

På spaning efter det förflutna

En historia om arkeologiskt fältarbete i Sverige 1600-1900

SEK 265

Den akademiska läxan

Om föreläsningens historia

SEK 265

Spiritual and Ecclesiastical Biographies

Research, Results, and Reading

SEK 235

Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor

Samtliga bevarade språkband med kommentarer och analyser

SEK 340

Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården

Bebyggelseutvecklingen runt Mälarens utlopp från 900 till omkring 1600, med särskild hänsyn till förhållandena i Nationalstadsparken

SEK 234

Continuity and Change

Papers from the Birgitta conference at Dartington 2015

SEK 235

Tears, Sighs and Laughter

Expressions of Emotions in the Middle Ages

SEK 235

Archaeology as fact and fiction

Mats P. Malmer's archaeological writings 1948-2002

SEK 235

The Gallery of Charles XI

at the Royal Palace of Stockholm - in Perspective

SEK 265

Kan man leva på en ödegård?

Huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland

SEK 235

Brev till Erik Oxenstierna 1632-1654

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling I:17

SEK 265

Alvastra pålbyggnad

1976-1980 års utgrävningar. Västra schaktet

SEK 235

Performativity in literature

The Lund-Nanjing seminars

SEK 148

Liturgical Sequences in Medieval Manuscript Fragments in theā€¦

Repertorial Investigation, Inventory, and Reconstruction of the Sources

SEK 318

Klassisk filologi i Sverige

Reflexioner, riktningar, översättningar, öden

SEK 148