Nyheter

The Power and the Glory

The Sculptures of the Warship Wasa

233 kr

Årsbok 1992

138 kr

Att tala utan ord. Människans icke-verbala uttrycksformer

Föredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 25-26 oktober 1989

138 kr

Boris Pasternak och hans tid

Föredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 28-30 maj 1990

137 kr

Opera minora, vol. III

Quattuor oraciones

138 kr

Otto-Adelheid-Pfennige

Untersuchungen zu Münzen des 10./11. Jahrhunderts

212 kr

Kyrkorummets brännpunkt

Gränsen mellan kor och långhus i den svenska landskyrkan. Från romantik till nygotik

212 kr

Sylloge nummorum Graecorum, Sweden II, Part 3

The collection of the Royal Coin Cabinet, National Museum of Monetary History

170 kr

Årsbok 1991

138 kr

Nya svenska kyrkor

Del 1. Svealand

127 kr

Bilden som källa till vetenskaplig information

Föredrag vid Vitterhetsakademiens symposium 13-14 april 1989

138 kr

Sigtuna Papers

Proceedings of the Sigtuna Symposium on Viking-age Coinage 1-4 June 1989

460 kr

Centralkyrkor inom Svenska kyrkan 1820-1920

Med en byggnadsantikvarisk inventering

233 kr