Nyheter

Excavations at Helgö XI

The holocene development of landscape and environment in the south-east Mälaren Valley, with special reference to Helgö

127 kr

Årsbok 1988

127 kr

Östergötland

Linköpings domkyrka. I. Kyrkobyggnaden

127 kr

Nubian Culture Past and Present

Main Papers Presented at the Sixth International Conference for Nubian Studies in Uppsala, 11-16 August, 1986

191 kr

Runor och runinskrifter

Föredrag vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens symposium 8-11 september 1985

191 kr

Corpus Nummorum, 3. Skåne 4

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

319 kr

The New Era

The Reformation of the late Anglo-Saxon Coinage

233 kr

Årsbok 1987

127 kr

Östergötland

Linköpings domkyrka. II. Planscher

127 kr

The Slavic Literatures and Modernism

A Nobel Symposium August 5-8 1985

191 kr

Birka II:2

Systematische Analysen der Gräberfunde

170 kr

Excavations at Helgö X

Coins, Iron and Gold

170 kr

Samhällsplanering och kulturminnesvård

Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 28 mars 1985

127 kr

Dating in the Bronze Age

With special reference to Scandinavia

138 kr

Den fristående akademiens verksamhet 1974-85

Skrift utgiven med anledning av tvåhundraårsjubileet av akademiens återinrättande år 1786

170 kr