Nyheter

Birka II:2

Systematische Analysen der Gräberfunde

170 kr

Excavations at Helgö X

Coins, Iron and Gold

170 kr

Samhällsplanering och kulturminnesvård

Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 28 mars 1985

127 kr

Dating in the Bronze Age

With special reference to Scandinavia

138 kr

Den fristående akademiens verksamhet 1974-85

Skrift utgiven med anledning av tvåhundraårsjubileet av akademiens återinrättande år 1786

170 kr

Die soziale Funktion der Gelegenheitsdichtung

Studien zur deutschsprachigen Gelegenheitsdichtung in Stockholm zwischen 1613 und 1719

138 kr

Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri

Kyrkmålningar i Mälarlandskapen och Finland 1400-1534

530 kr

Rome in the Age of Bernini II

Vol. 2, From the election of Innocent X to the death of Innocent XI

265 kr

Årsbok 1986

127 kr

Västergötland

Läckö slottskyrka

127 kr

Altaistic studies

Papers presented at the 25th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference at Uppsala June 7-11 1982

138 kr

La Suède et la Russie

Documents et matériaux 1809-1818

265 kr

Att vara Svensk

Föredrag vid Vitterhetsakademiens symposium 12-13 april 1984

127 kr

Corpus Nummorum, 3. Skåne 1

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

310 kr