Nyheter

The Pufendorf Lectures

Annotations from the teaching of

235 kr

Richard Wagner

Werk und Wirkungen. His Works and their Impact. A Wagner Symposium 2013

148 kr

Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet

Stockholmspressen och den högre förvaltningen under 1820-talet

235 kr

Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet - cd-skiva

Stockholmspressen och den högre förvaltningen under 1820-talet

149 kr

Text, tal och tecken

Några perspektiv inom språkforskningen

148 kr

Årsbok 2013

234 kr

The Birgittine Experience

Papers from the Birgitta Conference in Stockholm 2011

235 kr

Konsten och det nationella

Essäer om konsthistoria i Europa 1850-1950

235 kr

Biblia pauperum

De fattigas bibel. En rik inspirationskälla för senmedeltiden.

234 kr

Från Nyens skans till Nya Sverige

Språken i det Svenska Riket under 1600-talet

235 kr