Nyheter

Konsten och det nationella

Essäer om konsthistoria i Europa 1850-1950

235 kr

Biblia pauperum

De fattigas bibel. En rik inspirationskälla för senmedeltiden.

234 kr

Från Nyens skans till Nya Sverige

Språken i det Svenska Riket under 1600-talet

235 kr

Cent ans d'études scandinaves

Centenaire de la fondation de la chaire de Langues et littératures scandinaves à la Sorbonne en 1909

235 kr

Excavations at Helgö XVIII

Conclusions and New Aspects

270 kr

Sture Bolin

Historiker under andra världskriget

148 kr

Mead-halls of the Eastern Geats

Elite Settlements and Political Geography AD 375-1000 in Östergötland, Sweden

191 kr

Universitetsrankning och bibliometriska mätningar

Konsekvenser för forskning och kunskapsutveckling

106 kr

470 nya kyrkor

Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria 1850-1890

127 kr

Öland II:6

Ölands medeltida kapell. En översikt jämte beskrivningar av S:ta Britas och S:ta Margaretas kapell, Runstens härad, Öland band II:6: med rättelser, tillägg och register till band II

127 kr