Nyheter

Sylloge nummorum Graecorum, Sweden II, Part 1

The collection of the Royal Coin cabinet, National museum of monetary history, Stockholm, P. 1

191 kr

Upplands hällristningar

The rock carvings of Uppland, Sweden

138 kr

Småland III:2

Kalmar Storkyrka

127 kr

Småland III:3

Gamla kyrkogården, Sankta Birgittas kyrka, Svartbrödraklostrets kyrka

127 kr

Stockholm IX:2

Oscarskyrkan

127 kr

Södermanland VI:1

Botkyrka kyrka. Svartlösa härad

127 kr

Västergötland II:2

Brandstorps kyrka. Vartorfta härad

127 kr

Öland II:2

Löt och Egby kyrkor. Runstens härad

127 kr

Corpus Nummorum, 1. Gotland 1

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

310 kr

Medieval wooden sculpture in Sweden, vol. 4

The Museum Collection, Catalogue

138 kr

Opera minora, vol. I

Regula Salvatoris

138 kr

Die Vendelzeit Gotlands, I:1. Text

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

138 kr

Erik Lundberg

Arkitekturhistoriker, byggnadsminnesvårdare, trädgårds- och landskapsarkitekt

106 kr

Knutsgillena i det medeltida Sverige

Kring kulturen av de nordiska helgonkungarna

127 kr