Nyheter

Early Norrland 5

Early Norrland 5, an archaeological and osteological study

191 kr

Dramatiken i Bröllops Besvärs Ihugkommelse

EN TIDSBILD OCH ETT TOLKNINGSFÖRSÖK

138 kr

Handel und Verkehr zwischen dem Deutschen Reich und Schweden…

Die deutschen Münzen des 10. und 11. Jahrhunderts in Schweden

530 kr

L'Archevêques ungdom

Hans studier i Rom och hans första verksamhet i Frankrike

127 kr

Norrländska kyrkoinredningar

Från reformation till ortodoxi

138 kr

Sylloge nummorum Graecorum, Sweden I

The collection of His late Majesty King Gustaf VI Adolf : the Fred Forbat collection

138 kr

Årsbok 1974

127 kr

Lappland I:1

Kiruna kyrka

127 kr

Södermanland III:2

Ösmo kyrka. Sotholms härad

127 kr

Öland II:1

Långlöts kyrkor. Runstens härad

127 kr

Hans Järta och litteraturen

Hans Järta i litterär debatt och kulturpolitik under romantikens tidevarv (1809-1825)

106 kr