1786

Vitterhetsakademiens jubileumssymposium 1986

Av Stig Strömholm, Sten Carlsson, Carl Fehrman, Örjan Lindberger, Inge Jonsson, Per Wästberg, Brita Malmer, Berta Stjernquist, Stig Fogelmarck

HÄFTAD, 1988, ISBN 9174021869, Konferenser (18)

Excavations at Helgö XI

The holocene development of landscape and environment in the south-east Mälaren Valley, with special reference to Helgö

Av Urve Miller, Karin Hedin

HÄFTAD, 1988, ISBN 9174021907, Excavations at Helgö (11)

Les vers latins iambiques et trochaïques au Moyen Age et leurs répliques rythmiques

Av Dag Norberg

HÄFTAD, 1988, ISBN 9174021893, Filologiskt arkiv (35)

Medieval Ironwork In Sweden Vol. II

Medieval Ironwork In Sweden Vol. II

Av Lennart Karlsson

INBUNDEN, 1988, ISBN 917402194X

300 kr

Årsbok 1988

INBUNDEN, 1988, ISBN 9174021931, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Östergötland

Östergötland

Linköpings domkyrka. I. Kyrkobyggnaden

Av Bengt Cnattingius, Ralph Edenheim, Sune Ljungstedt, Marian Ullén

INBUNDEN, 1987, ISBN 9171926682, Sveriges Kyrkor (200)

127 kr

Nubian Culture Past and Present

Main Papers Presented at the Sixth International Conference for Nubian Studies in Uppsala, 11-16 August, 1986

Av Tomas Hägg

HÄFTAD, 1987, ISBN 9174021885, Konferenser (17)

Runor och runinskrifter

Runor och runinskrifter

Föredrag vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens symposium 8-11 september 1985

HÄFTAD, 1987, ISBN 9174021796, Konferenser (15)

Corpus Nummorum, 3. Skåne 4

Corpus Nummorum, 3. Skåne 4

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

Av Brita Malmer (red.), Lars O. Lagerqvist (red.)

HÄFTAD, 1987, ISBN 917192678X, Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt (3. Skåne 4)

The New Era

The Reformation of the late Anglo-Saxon Coinage

Av Kenneth Jonsson

INBUNDEN, 1987, ISBN 9171927093, Commentationes de Nummis Saeculorum IX-XI in Suecia Repertis. Nova Series (1)