Nyheter

Gotländischer Runensteinstil I

Ein reich geschnitztes Satteldetail aus der späten Wikingerzeit

127 kr

Ikonografiska studier

Framlagda vid det nordiska symposiet för ikonografiskt studium på Julita slott 1970

127 kr

Mellan brons- och järnålder

ETT RIKT GRAVFYND OCH DESS DATERING MED KONVENTIONELL METOD OCH C14

106 kr

Studia Gotica

Die eisenzeitlichen Verbindungen zwischen Schweden und Südosteuropa: Vorträge beim Gotensymposion im Statens historiska museum, Stockholm 1970

138 kr

Vadstena gård och kloster

Vol. 1-2

265 kr

Årsbok 1972

127 kr

Närke I:5

Lillkyrka och Götlunda kyrkor. Glanshammars härad

127 kr

Skåne III:1

Kyrkorna i Vä. Gärds härad

127 kr

Småland IV:2

Växjö och Öjaby kyrkor

127 kr

Uppland XII:2

Fittja kyrka. Lagunda härad

127 kr

Welsche Giebel

Ein italienisches Renaissancemotiv und seine Verbreitung in Mittel- und Nordeuropa

106 kr

Årsbok 1971

127 kr