Nyheter

Småland IV:1

Växjö domkyrka

127 kr

Småland V:1

Bergunda och Öja kyrkor. Kinnevalds härad

127 kr

Uppland XII:1

Kulla och Hjälsta kyrkor

127 kr

Västergötland II:1

Habo kyrka. Vartofta härad

127 kr

Uppsala domkyrkas geometriska system

Sammanfattande redogörelse för en undersökning utförd 1949-1969

106 kr

Excavations at Helgö III

Report for 1960-1964

170 kr

Gravfälten vid Fiskeby i Norrköping, I

I, Studier kring ett totalundersökt komplex

191 kr

Bohuslän IV:1

Kungälvs kyrkor. Inlands södra härad

127 kr

Närke I:4

Ödeby kyrka. Glanshammars härad

127 kr

Uppland IX:2

Litslena kyrka. Trögds härad

127 kr

Öland I:4

Källa kyrka. Åkerbo härad

127 kr

Öland I:5

Persnäs kyrkor. Åkerbo härad

127 kr

Die Vendelzeit Gotlands, II. Beilage

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

127 kr

Die Vendelzeit Gotlands, II. Tafeln

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

530 kr