Nyheter

Die Vendelzeit Gotlands, II. Beilage

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

127 kr

Die Vendelzeit Gotlands, II. Tafeln

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

530 kr

Rannsakningar efter antikviteter, band II

Södermanland, Närke, Värmland, Västergötland, Östergötland, Gotland, Häfte 1 - Text

127 kr

Årsbok 1969

127 kr

Bohuslän III:1

Hjärtrums och Västerlanda kyrkor. Inlands Torpe härad

127 kr

Småland II:2

Drevs och Hornaryds kyrkor. Uppvidinge härad

127 kr

Småland III:1

Kalmar slotts kyrkor

127 kr

Södermanland I:2

Strängnäs domkyrka. Nyare tiders byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen

127 kr

Uppland IX:1

Härkeberga kyrka. Trögds härad

127 kr

Uppland XI:2

Tillinge kyrka. Åsunda härad

127 kr

Öland I:2

Böda och S:t Olof. Åkerbo härad

127 kr

Öland I:3

Högby kyrkor. Åkerbo härad

127 kr