Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri

Kyrkmålningar i Mälarlandskapen och Finland 1400-1534

Av Anna Nilsén

INBUNDEN, 1986, ISBN 9174021745, Fristående monografier

530 kr

Rome in the Age of Bernini II

Rome in the Age of Bernini II

Vol. 2, From the election of Innocent X to the death of Innocent XI

Av Torgil Magnuson

INBUNDEN, 1986, ISBN 9174021702, Antikvariska serien (36)

Sverige med ryska resenärers ögon 1817-1913

Av Aleksandr Kan

HÄFTAD, 1986, ISBN 9174021648, Historiskt arkiv (18)

127 kr

Årsbok 1986

INBUNDEN, 1986, ISBN 9174021753, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Västergötland

Västergötland

Läckö slottskyrka

Av Ingrid Rosell

INBUNDEN, 1985, ISBN 9122007466, Sveriges Kyrkor (198)

Altaistic studies

Papers presented at the 25th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference at Uppsala June 7-11 1982

Av Gunnar Jarring, Staffan Rosén

HÄFTAD, 1985, ISBN 9174021478, Konferenser (12)

L'accentuation des mots dans le vers latin du Moyen Age

Av Dag Norberg

HÄFTAD, 1985, ISBN 9174021540, Filologiskt arkiv (32)

La Suède et la Russie

Documents et matériaux 1809-1818

Av Seved Johnson, V. V. Dubin, V. V. Roginskij

INBUNDEN, 1985, ISBN 9174021729, Fristående monografier

Att vara Svensk

Föredrag vid Vitterhetsakademiens symposium 12-13 april 1984

HÄFTAD, 1985, ISBN 9174021559, Konferenser (13)

Corpus Nummorum, 3. Skåne 1

Corpus Nummorum, 3. Skåne 1

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

Av Brita Malmer (red.)

HÄFTAD, 1985, ISBN 9171926399, Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt (3. Skåne 1)