Nyheter

Årsbok 1967

127 kr

Härjedalen I:3

Kyrkor i Svegs tingslag. Östra delen

127 kr

Stockholm VII:4

Högalids kyrka i Stockholm

127 kr

Uppland V:6

Estuna och Söderby-Karls kyrkor i Uppland

127 kr

Uppland XI:1

Svinnegarns, Enköpings-Näs och Teda kyrkor i Uppland

127 kr

Öland I:1

Kyrkor på Öland. Inledning. Översikt av de skriftliga källorna

127 kr

Medieval wooden sculpture in Sweden, vol. 2

Romanesque and Gothic Sculpture

233 kr

De kungliga gemaken i Kalmar slott och deras inredningar

Jämte kortfattad redogörelse för slottets byggnadshistoria

138 kr

Vadstena slott 1545-1554

En byggnadshistorisk undersökning

127 kr

Blekinge V:2

Generalregister til Blekinge, band I-V

127 kr

Bohuslän I:2

Kyrkor i Bohuslän. Inlands södra härad. Sydvästra delen

127 kr

Härjedalen I:2

Kyrkor i Svegs tingslag. Södra delen

127 kr

ALS ORIENTALISCH ANGENOMMENE GLÄSER SKANDINAVIENS

AUS DEM ERSTEN BIS AUS DEM SECHSTEN JAHRHUNDERT N. CHR.

106 kr

Gravfälten vid Fiskeby i Norrköping, II

II, Fornlämningar och fynd

212 kr

Gustavianska opinioner

Michael Anckarsvärds brev till Nathanael Gerhard Schultén 1790-1808

127 kr