Nyheter

Öland II:6

Ölands medeltida kapell. En översikt jämte beskrivningar av S:ta Britas och S:ta Margaretas kapell, Runstens härad, Öland band II:6: med rättelser, tillägg och register till band II

127 kr

Alvastra pålbyggnad

1909-1930 års utgrävningar

318 kr

Wörter-Büchlein

A German-Swedish-Polish-Latvian Dictionary Published in Riga in 1705

234 kr

Corpus Nummorum, 4. Blekinge 1

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

325 kr

Språken i Sverige

250 kr

Saint Birgitta, Syon and Vadstena

Papers from a Symposium in Stockholm 4-6 October 2007

234 kr

Jennings & Finlay på marknaden för öregrundsjärn

och besläktade studier i frihetstida storföretagande och storfinans

234 kr

The Dovring Saga

A story of academic immigration

234 kr

Västerhus

Kapell, kyrkogård och befolkning

233 kr

Albertus Pictor. Målare av sin tid - Volym I

Bilder i urval samt studier och analyser

350 kr

Albertus Pictor. Målare av sin tid - Volym II

Samtliga bevarade motiv och språkband med kommentarer och analyser

449 kr

Astrid Lindgrens landskap

Hur landskapets kulturarv förändras, förstås, förvaltas och förmedlas

200 kr