Nyheter

Cent ans d'études scandinaves

Centenaire de la fondation de la chaire de Langues et littératures scandinaves à la Sorbonne en 1909

235 kr

Excavations at Helgö XVIII

Conclusions and New Aspects

270 kr

Sture Bolin

Historiker under andra världskriget

148 kr

Mead-halls of the Eastern Geats

Elite Settlements and Political Geography AD 375-1000 in Östergötland, Sweden

191 kr

Universitetsrankning och bibliometriska mätningar

Konsekvenser för forskning och kunskapsutveckling

106 kr

470 nya kyrkor

Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria 1850-1890

127 kr

Öland II:6

Ölands medeltida kapell. En översikt jämte beskrivningar av S:ta Britas och S:ta Margaretas kapell, Runstens härad, Öland band II:6: med rättelser, tillägg och register till band II

127 kr

Alvastra pålbyggnad

1909-1930 års utgrävningar

318 kr

Wörter-Büchlein

A German-Swedish-Polish-Latvian Dictionary Published in Riga in 1705

234 kr

Corpus Nummorum, 4. Blekinge 1

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

325 kr

Språken i Sverige

250 kr

Saint Birgitta, Syon and Vadstena

Papers from a Symposium in Stockholm 4-6 October 2007

234 kr

Jennings & Finlay på marknaden för öregrundsjärn

och besläktade studier i frihetstida storföretagande och storfinans

234 kr