Nyheter

Blekinge V:1

Kyrkor i Blekinge. En konsthistorisk översikt

127 kr

Härjedalen I:1

Kyrkor i Svegs tingslag. Nordvästra delen

127 kr

Närke I:3

Kyrkor i Glanshammars härad. Sydvästra delen

127 kr

Stockholm VII:3

Sofia kyrka i Stockholm

127 kr

Uppland V:5

Lyhundra härad, sydvästra delen

127 kr

Excavations at Helgö I

Report for 1954-1956

191 kr

Johann Friedrich Eosander

Grundzüge einer Biographie

106 kr

Kalmar slotts historia. II A

Tiden från 1300-talets mitt till 1611

530 kr

Kalmar slotts historia. II B

Register och planscher

127 kr

Blekinge IV:2

Karlshamns kyrkor

127 kr

Rannsakningar efter antikviteter, band I

Uppland, Västmanland, Dalarna, Norrland, Finland, Häfte I - Text

127 kr

SKÄLBYFYNDET

En boplatslämning från den yngre bronsåldern

106 kr

Westerhus

Medieval population and church in the light of skeletal remains

138 kr