Mediaeval Drinking Bowls of Silver Found in Sweden

Av Aron Andersson

INBUNDEN, 1983, ISBN 9174021214, Fristående monografier

Årsbok 1983

INBUNDEN, 1983, ISBN 9174021230, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Gotland VIII:2

Gotland VIII:2

Sproge kyrka

Av Mats Bergman

INBUNDEN, 1982, ISBN 9171925384, Sveriges Kyrkor (191, Band 8, häfte 2)

127 kr

Södermanland 1:3

Södermanland 1:3

Strängnäs domkyrka 1:3, kalkmålningar

Av Erik Bohrn, Åke Nisbeth

INBUNDEN, 1982, ISBN 9171925082, Sveriges Kyrkor (189, Band 1, häfte 3)

Västergötland

Västergötland

Varnhems klosterkyrka

Av Ralph Edenheim, Ingrid Rosell

HÄFTAD, 1982, ISBN 9171925198, Sveriges Kyrkor (190)

127 kr

Öland II:5

Öland II:5

Runstens kyrkor

Av Ragnhild Boström

INBUNDEN, 1982, ISBN 9171925066, Sveriges Kyrkor (188, Band 2, häfte 5)

127 kr

Studiet av folkdiktningen i Finland intill slutet av 1700-talet

Av AnnaMari Sarajas

HÄFTAD, 1982, ISBN 9174021443, Filologisk-filosofiska serien (19)

Tolkning och tolkningsteorier

Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 17-19 november 1981

HÄFTAD, 1982, ISBN 9174021079, Konferenser (7)

Corpus Nummorum, 1. Gotland 3

Corpus Nummorum, 1. Gotland 3

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

Av Brita Malmer (red.)

HÄFTAD, 1982, ISBN 9174021400, Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt (1. Gotland 3)

Corpus Nummorum, 1. Gotland 4

Corpus Nummorum, 1. Gotland 4

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

Av Brita Malmer (red.)

HÄFTAD, 1982, ISBN 9171925406, Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt (1. Gotland 4)