A chorological study of North European rock art

Av Mats P. Malmer

HÄFTAD, 1981, ISBN 9174021109, Antikvariska serien (32)

138 kr

Albertus Pictor

Albertus Pictor

Sten Stures und Jacob Ulvssons Maler

Av Henrik Cornell

HÄFTAD, 1981, ISBN 9174021206, Numrerade monografier (58)

Nordseegermanische Studien. II

Av Erik Rooth

HÄFTAD, 1981, ISBN 9174021168, Filologiskt arkiv (24)

Vad har Spegelberg skrivit?

Av Hedda Gunneng

HÄFTAD, 1981, ISBN 9174021265, Filologiskt arkiv (25)

Årsbok 1981

INBUNDEN, 1981, ISBN 9174021222, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Birka IV

Birka IV

The Burial Customs. A Study of the Graves on Björkö

Av Ann-Sofie Gräslund

INBUNDEN, 1980, ISBN 9174021087, Birka

138 kr

Halland

Halland

Kyrkorna i Varberg

Av Robert Bennett, Margit Forsström

INBUNDEN, 1980, ISBN 9174020870, Sveriges Kyrkor (181)

Stockholm IX:3

Stockholm IX:3

Hjorthagens kyrka

Av Bengt O H Johansson, Marian Ullén

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174020897, Sveriges Kyrkor (182, Band 9, häfte 3)

Öland II:4

Öland II:4

Bredsättra kyrkor

Av Ragnhild Boström

INBUNDEN, 1980, ISBN 9171924647, Sveriges Kyrkor (183, Band 2, häfte 4)

Människan, kulturlandskapet och framtiden. Föredrag

Föredrag och diskussioner vid Vitterhetsakademiens konferens 12-14 februari 1979

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174020994, Konferenser (4)