Nyheter

Årsbok 1958

127 kr

Efter westfaliska freden

Sveriges yttre politik 1650-1654

127 kr

Uppland II:5

Frösåkers härad, södra delen

127 kr

Uppland V:3

Sjuhundra härad, sydvästra delen

127 kr

Uppland VI:2

Färentuna härad, mellersta delen

127 kr

Uppland VI:3

Färentuna härad, östra delen

127 kr

Uppland VII:1

Bro härad

127 kr

Die jüngere vorrömische Eisenzeit Gotlands

Funde, Chronologie, Formenkunde

530 kr

Uppland II:4

Frösåkers härad, norra delen

127 kr

Gustaf III:s statsvälvning 1772

I berättande källor och äldre litteratur

138 kr