Människan, kulturlandskapet och framtiden. En bibliografi

Bibliografi

Av Arnold Renting

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174021001, Konferenser (5)

Den senmedeltida penningen i Sverige

svenska brakteater med krönt huvud och krönta bokstäver

Av Brita Malmer

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174020978, Antikvariska serien (31)

Die Altarschreine von Tjällmo und Järstad

Kritische Anmerkungen zur kunsthistorischen Methodik

Av Peter Tångeberg

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174020935, Antikvariskt arkiv (68)

Emaux Limousins en Suède

les châsses, les croix

Av Britt-Marie Andersson

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174020730, Antikvariskt arkiv (69)

Kring källorna till Bellmans ungdomsdiktning

Av Gunnar Hillbom

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174020951, Filologiskt arkiv (23)

106 kr

Mittelalterliche Stadtgrundrisse

Versuch einer Übersicht der Entwicklung in Deutschland und Frankreich

Av Thomas Hall

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174020587, Antikvariskt arkiv (66)

Sylloge nummorum Graecorum. Sweden II, Part 2

The collection of the Royal Coin cabinet, National museum of monetary history, Stockholm, P. 2, Thrace-Euboia

Av Ulla Westermark, Harald Nilsson

INBUNDEN, 1980, ISBN 9174020692, Sylloge nummorum Graecorum

Årsbok 1980

INBUNDEN, 1980, ISBN 9174021028, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Halland

Halland

Värö och Stråvalla kyrkor

Av Mereth Lindgren

HÄFTAD, 1979, ISBN 9174020633, Sveriges Kyrkor (180)

L'OEUVRE POÉTIQUE DE PAULIN D'AQUILÉE

Edition critique avec introduction et commentaire

Av Dag Norberg

HÄFTAD, 1979, ISBN 9174020927, Filologisk-filosofiska serien (18)