Nyheter

Uppland II:4

Frösåkers härad, norra delen

127 kr

Gustaf III:s statsvälvning 1772

I berättande källor och äldre litteratur

138 kr

Årsbok 1955

127 kr

Uppland V:2

Vallentuna härad, västra delen

127 kr

Uppland VI:1

Färentuna härad, västra delen

127 kr

Das Reliquiar mit der Krone. Das Reliquiar

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

138 kr

Das Reliquiar mit der Krone. Tafeln

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

127 kr

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd.…

Brev 1633, oktober-december, samt tillägg för hela året

138 kr

Årsbok 1954

127 kr

Uppland III:3

Närdinghundra härad, västra delen

127 kr

Uppland III:4

Närdinghundra härad, östra delen

127 kr

Uppland V:1

Vallentuna härad, östra delen

127 kr

Medaljer och jetoner (1953)

slagna av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien 1753-1953

170 kr