Corpus Nummorum, 16. Dalarna 1

Corpus Nummorum, 16. Dalarna 1

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

Av Brita Malmer (red.)

HÄFTAD, 1979, ISBN 9174020838, Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt (16. Dalarna 1)

Early Norrland 12

Av Urve Miller, Staffan Modig, Ann-Marie Robertsson

HÄFTAD, 1979, ISBN 917402096X, Early Norrland (12)

Eketorp II

Fortification and Settlement on Öland/Sweden. The Setting

Av Ulf Näsman, Erik Wegraeus

INBUNDEN, 1979, ISBN 9174020552, Eketorp (2)

Eketorp IV

Befestigung und Siedlung auf Öland/Schweden. Die Fauna

Av Joachim Boessneck, Angela von den Driesch, Lisa Stenberger

INBUNDEN, 1979, ISBN 9174020811, Eketorp (4)

Swedish-Polish Literary Contacts

Av Nils Åke Nilsson

HÄFTAD, 1979, ISBN 9174020900, Konferenser (3)

Donationsfonder

och andra fonder

HÄFTAD, 1979, ISBN 9174020676

191 kr

I Nådens dal

I Nådens dal

Av Birgit Klockars

HÄFTAD, 1979, ISBN 917402079X, Historiska serien (21)

Nordseegermanische Studien. I

Av Erik Rooth

HÄFTAD, 1979, ISBN 9174020986, Filologiskt arkiv (22)

106 kr

Årsbok 1979

INBUNDEN, 1979, ISBN 9174020617, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Södermanland II:2

Södermanland II:2

Strängnäs domkyrka. Inredning

Av Aron Andersson, R Axel Unnerbäck

INBUNDEN, 1978, ISBN 9174020862, Sveriges Kyrkor (176, Band 2, häfte 2)