Nyheter

Uppland II:3

Frötuna och Länna skeppslag

127 kr

Den svenska Herkules

Studier i Stiernhielms diktning [2]

265 kr

Bohuslän I:1

Västra Hisings härad

127 kr

Stockholm VII:2

Katarina kyrka

127 kr

Stockholm V:2

Gustav Vasa kyrka

127 kr

Birka I

Die Gräber. Untersuchungen und studien

530 kr

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, VI

Dess förhistoria och historia VI

265 kr

Stockholm IX:1

Skeppsholmskyrkan

127 kr

Blekinge II

Bräkne härad och Listers härad

127 kr

Dalarne II:1

Falun

127 kr

Herodicus the cratetean

A study in anti-platonic tradition

127 kr