Människan i tekniksamhället. Föredrag

Föredrag och diskussioner vid Vitterhetsakademiens konferens 25-27 januari 1977

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020315, Konferenser (1)

Notes critiques sur l'Hymnarius Severinianus

Av Dag Norberg

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020358, Filologiskt arkiv (21)

Tio forskare om Bellman

Föredrag vid Vitterhetsakademiens symposium 15-17 september 1976

Av Horace Engdahl

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020153, Filologiskt arkiv (20)

106 kr

Corpus Nummorum, 1. Gotland 2

Corpus Nummorum, 1. Gotland 2

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

Av Brita Malmer (red.)

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020684, Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt (1. Gotland 2)

Early Norrland sites 3

A Study of a Cultural-historical Survey

Av Christian Meschke

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020471

Människan i tekniksamhället. En bibliografi

Bibliografi

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020544, Konferenser (2)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1. Bd 12

Brev 1634 juni-december

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020293, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (12)

Studier i Linköpings domkyrkas byggnadshistoria

Av Bengt Cnattingius

HÄFTAD, 1977, ISBN 917402048X, Antikvariska serien (29)

The Archaeology of Skedemosse IV

The Iron Age Settlements of the Skedemosse Area on Öland, Sweden

Av Margareta Beskow-Sjöberg

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020196, Numrerade monografier (57)

The Mesolithic Stone Age of Eastern Middle Sweden

Av Stig Welinder

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020412, Antikvariskt arkiv (65)