Nyheter

Thorilds Stellung

in der Geistesgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts, 51:1

127 kr

Småland I

Jönköpings och Huskvarna kyrkor

127 kr

Stockholm VIII:1

Bromma kyrka och Västerledskyrkan

127 kr

Uppland II:2

Bro och Vätö skeppslag

127 kr

Karl Knutsson i Preussen 1457-1464

Ett inslag i Östersjöområdets historia under det 13-åriga krigets tid, Del 2

127 kr

Medelpad. 2

Ljustorps, Indals samt Medelpads västra domsagas tingslag

127 kr

Närke I:1

Örebro stads kyrkor

127 kr

Stockholm II:2

Riddarholmskyrkan. 2. Fast inredning, inventarier och gravminnen

127 kr

C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816-1837

Bidrag till den nordiska forn- och hävdaforskningens historia, vol. I-II

265 kr

Gästrikland. 2

Landskyrkorna

127 kr

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, V

Dess förhistoria och historia V

265 kr

Medeltida silverax från svenska och finska kyrkor

Mittelalterliche Silberähren aus Schwedischen und Finnländischen Kirchen

127 kr