Sylloge nummorum Graecorum, Sweden II, Part 1

The collection of the Royal Coin cabinet, National museum of monetary history, Stockholm, P. 1

Av Ulla Westermark

HÄFTAD, 1976, ISBN 9174020099, Sylloge nummorum Graecorum

191 kr

Upplands hällristningar

The rock carvings of Uppland, Sweden

Av Einar Kjellén

HÄFTAD, 1976, ISBN 917402020X, Numrerade monografier (56)

Ängen och hagen

Av Karl Alfred Gustawsson, K. A. Gustawsson

HÄFTAD, 1976, ISBN 9174020285

Småland III:2

Småland III:2

Kalmar Storkyrka

Av Martin Olsson

HÄFTAD, 1975, ISBN 917192146X, Sveriges Kyrkor (158, Band 3, häfte 2)

Småland III:3

Småland III:3

Gamla kyrkogården, Sankta Birgittas kyrka, Svartbrödraklostrets kyrka

Av Martin Olsson, Rolf Näslund

HÄFTAD, 1975, ISBN 9174020242, Sveriges Kyrkor (162, Band 3, häfte 3)

Stockholm IX:2

Stockholm IX:2

Oscarskyrkan

Av Krister Malmström

HÄFTAD, 1975, ISBN 9171922180, Sveriges Kyrkor (160, Band 9, häfte 2)

Södermanland VI:1

Södermanland VI:1

Botkyrka kyrka. Svartlösa härad

Av Robert Bennett

HÄFTAD, 1975, ISBN 9171922342, Sveriges Kyrkor (161, Band 4, häfte 1)

Västergötland II:2

Västergötland II:2

Brandstorps kyrka. Vartorfta härad

Av Barbro Jesperson

HÄFTAD, 1975, ISBN 917402034X, Sveriges Kyrkor (164, Band 2, häfte 2)

Öland II:2

Öland II:2

Löt och Egby kyrkor. Runstens härad

Av Ragnhild Boström

HÄFTAD, 1975, ISBN 9174020226, Sveriges Kyrkor (163, Band 2, häfte 2)

Corpus Nummorum, 1. Gotland 1

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

Av Brita Malmer, Nils Ludvig Rasmusson

HÄFTAD, 1975, ISBN 9174020005, Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt (1. Gotland 1)

310 kr