Nyheter

The Dovring Saga

A story of academic immigration

234 kr

Västerhus

Kapell, kyrkogård och befolkning

233 kr

Albertus Pictor. Målare av sin tid - Volym I

Bilder i urval samt studier och analyser

350 kr

Albertus Pictor. Målare av sin tid - Volym II

Samtliga bevarade motiv och språkband med kommentarer och analyser

449 kr

Astrid Lindgrens landskap

Hur landskapets kulturarv förändras, förstås, förvaltas och förmedlas

200 kr

Kyrkohistoria

Perspektiv på ett forskningsämne

148 kr

Skärgård och örlog

Nedslag i Stockholms skärgårds tidiga historia

200 kr

Gråborg på Öland

Om en borg, ett kapell och en by

240 kr

Den hotade idyllen

Gunnar Mascoll Silfverstolpe, Finland och den lyriska intimismen

234 kr

Stensjö

En småländsk småbrukarby under förindustriell tid

240 kr

Au Champ d'Apollon

Écrits d'expression française produits en Suède (1550-2006)

233 kr

Excavations at Helgö XVII

Workshop, Part III

265 kr

Jordvärderingssystem

Från medeltiden till 1600-talet

234 kr