Nyheter

Astrid Lindgrens landskap

Hur landskapets kulturarv förändras, förstås, förvaltas och förmedlas

200 kr

Kyrkohistoria

Perspektiv på ett forskningsämne

148 kr

Skärgård och örlog

Nedslag i Stockholms skärgårds tidiga historia

200 kr

Gråborg på Öland

Om en borg, ett kapell och en by

240 kr

Den hotade idyllen

Gunnar Mascoll Silfverstolpe, Finland och den lyriska intimismen

234 kr

Stensjö

En småländsk småbrukarby under förindustriell tid

240 kr

Au Champ d'Apollon

Écrits d'expression française produits en Suède (1550-2006)

233 kr

Excavations at Helgö XVII

Workshop, Part III

265 kr

Jordvärderingssystem

Från medeltiden till 1600-talet

234 kr

Skånelaholm

Ett gods i Uppland

240 kr

Familjen Rettig

och donationerna till Kungl. Vitterhetsakademien

138 kr

Retabel und Altarschreine des 14. Jahrhunderts

Schwedische Altarausstattungen in ihrem europäischen Kontext

265 kr

Die Wikingerzeit Gotlands II

Typentafeln

459 kr