Nyheter

Stockholm VI:1

Klara kyrka. 1. Församlingshistoria

127 kr

Ynglingatal

Text, översättning och kommentar, häfte 2

127 kr

Stockholm I:1

Storkyrkan 1. Församlingshistoria

127 kr

Stockholm V:1

Adolf Fredriks kyrka

127 kr

Die ältere Eisenzeit Gotlands

Nach den in Statens historiska museum, Stockholm, aufbewahrten Funden und Ausgrabungsberichten, vol. 2

233 kr

Västergötland I:3

Kållands härad, sydvästra delen I

127 kr

Uppland III:1

Långhundra härad, norra delen

127 kr

Östergötland I:1

Banekinds härad. 1

127 kr

Östergötland I:2

Banekinds härad. 2

127 kr

Alsnö hus

Ett svenskt medeltidspalats i sitt konsthistoriska sammanhang

127 kr

Rökstenen, Läst och tydd

Runstenen vid Röks kyrka Lysings härad Östergötland

127 kr

Rökstenen

Granskad och tolkad

106 kr

Dopfuntar i Statens Historiska Museum

Beskrivande grupperande förteckning med understöd av Kungl. Vitterhets historie och antikvitets-akademien utgiven av konsthistoriska institutet vid Stockholms högskola genom Johnny Roosval

138 kr