Opera minora, vol. I

Regula Salvatoris

Av Sten Eklund

HÄFTAD, 1975, ISBN 9174020048, Sancta Birgitta

Die Vendelzeit Gotlands, I:1. Text

Die Vendelzeit Gotlands, I:1. Text

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Av Birger Nerman

HÄFTAD, 1975, ISBN 9174020161, Numrerade monografier (55)

138 kr

Erik Lundberg

Arkitekturhistoriker, byggnadsminnesvårdare, trädgårds- och landskapsarkitekt

Av Armin Tuulse, Per-Olof Westlund, Jerk Alton

HÄFTAD, 1975, ISBN 9174020080, Antikvariskt arkiv (60)

106 kr

Knutsgillena i det medeltida Sverige

Kring kulturen av de nordiska helgonkungarna

Av Curt Wallin

HÄFTAD, 1975, ISBN 9174020064, Historiskt arkiv (16)

Sorteringsschema för kärn- och skivyxor av flinta

Av S. Andersson, C. Cullberg, K. Rex, J. Wigforss

HÄFTAD, 1975, ISBN 9171922059, Antikvariskt arkiv (58)

The Kalmyk-Mongolian vocabulary in Stralenberg's geography of 1730

Av John R. Krueger

HÄFTAD, 1975, ISBN 9171922172, Asiatica Suecana : early 18th century documents and studies (1)

Årsbok 1975

HÄFTAD, 1975, ISBN 9171921613, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Bohuslän IV:2

Bohuslän IV:2

Kyrkorna i Marstrand

Av Karin Aasma

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921540, Sveriges Kyrkor (154, Band 4, häfte 2)

Småland VI:1

Småland VI:1

Åseda och Älghults kyrkor. Uppvidinge härad

Av Anita Liepe, Marian Ullén

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921559, Sveriges Kyrkor (157, Band 6, häfte 1)

Södermanland II:1

Södermanland II:1

Strängnäs domkyrka II:1. Strängnäs gravminnen

Av Robert Bennett, Erik Bohrn

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921680, Sveriges Kyrkor (159, Band 2, häfte 1)