Nyheter

Die ältere Eisenzeit Gotlands

Nach den in Statens historiska museum, Stockholm, aufbewahrten Funden und Ausgrabungsberichten, vol. 2

233 kr

Västergötland I:3

Kållands härad, sydvästra delen I

127 kr

Uppland III:1

Långhundra härad, norra delen

127 kr

Östergötland I:1

Banekinds härad. 1

127 kr

Östergötland I:2

Banekinds härad. 2

127 kr

Alsnö hus

Ett svenskt medeltidspalats i sitt konsthistoriska sammanhang

127 kr

Rökstenen, Läst och tydd

Runstenen vid Röks kyrka Lysings härad Östergötland

127 kr

Rökstenen

Granskad och tolkad

106 kr

Dopfuntar i Statens Historiska Museum

Beskrivande grupperande förteckning med understöd av Kungl. Vitterhets historie och antikvitets-akademien utgiven av konsthistoriska institutet vid Stockholms högskola genom Johnny Roosval

138 kr

Der Runenstein von Rök

In Östergötland, Schweden

106 kr

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd.…

Carl Carlsson Gyldenhielms bref, Johan Skyttes bref, Pfalzgrefven Johan Casimirs bref, bihang

138 kr