Södermanland II:1

Södermanland II:1

Strängnäs domkyrka II:1. Strängnäs gravminnen

Av Robert Bennett, Erik Bohrn

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921680, Sveriges Kyrkor (159, Band 2, häfte 1)

Uppland VIII:1

Uppland VIII:1

Veckholms kyrka. Trögds härad

Av Ingrid Rosell

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921451, Sveriges Kyrkor (155, Band 8, häfte 1)

Early Norrland 5

Early Norrland 5

Early Norrland 5, an archaeological and osteological study

Av Inger Zachrisson, Elisabeth Iregren

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921745, Early Norrland

Der grosse schwedische kataster in Livland 1681-1710

Kartenband [2]

Av Edgars Dunsdorfs

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171920587, Handlingar (72:2)

Die ältere Metallzeit in Schweden I

54:1

Av Andreas Oldeberg

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921397, Numrerade monografier (54:1)

Dramatiken i Bröllops Besvärs Ihugkommelse

EN TIDSBILD OCH ETT TOLKNINGSFÖRSÖK

Av Agne Beijer

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921737, Filologisk-filosofiska serien (13)

Fastigheter

Fastigheter

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921303

Figurbroderade mässhakar från reformationstidens och 1600-talets Sverige

Av Inger Estham

HÄFTAD, 1974, ISBN 917192163X, Antikvariska serien (27)

138 kr

Handel und Verkehr zwischen dem Deutschen Reich und Schweden in der späten Wikingerzeit

Die deutschen Münzen des 10. und 11. Jahrhunderts in Schweden

Av Gert Hatz

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921419, Numrerade monografier (54)

Kirche und Kloster von Santo Domingo in der Stadt Mexico

Av Heinrich Berlin-Neubart

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921354, Antikvariskt arkiv (55)