Nyheter

Rökstenen

Granskad och tolkad

106 kr

Dopfuntar i Statens Historiska Museum

Beskrivande grupperande förteckning med understöd av Kungl. Vitterhets historie och antikvitets-akademien utgiven av konsthistoriska institutet vid Stockholms högskola genom Johnny Roosval

138 kr

Der Runenstein von Rök

In Östergötland, Schweden

106 kr

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd.…

Carl Carlsson Gyldenhielms bref, Johan Skyttes bref, Pfalzgrefven Johan Casimirs bref, bihang

138 kr

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd.…

Bref från Herman Wrangel, med flera generaler

138 kr

Axel Oxenstiernas Album amicorum

und seine eigenen Stammbucheinträge

233 kr

Culture and Human Development

Report on a Conference on Culture, Cultural Research and Cultural Policy held in Stockholm, August 1997

106 kr