L'Archevêques ungdom

Hans studier i Rom och hans första verksamhet i Frankrike

Av Ragnar Josephson

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921362, Antikvariskt arkiv (56)

Norrländska kyrkoinredningar

Från reformation till ortodoxi

Av Per-Gustaf Hamberg

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921389, Numrerade monografier (52)

Sylloge nummorum Graecorum, Sweden I

The collection of His late Majesty King Gustaf VI Adolf : the Fred Forbat collection

Av Ulla Westermark

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921982, Sylloge nummorum Graecorum

138 kr

Årsbok 1974

HÄFTAD, 1974, ISBN 917192180X, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Lappland I:1

Lappland I:1

Kiruna kyrka

Av Fredric Bedoire

HÄFTAD, 1973, ISBN 9171921133, Sveriges Kyrkor (153, Band 1, häfte 1)

127 kr

Södermanland III:2

Södermanland III:2

Ösmo kyrka. Sotholms härad

Av Robert Bennett

HÄFTAD, 1973, ISBN 9171921141, Sveriges Kyrkor (152, Band 3, häfte 2)

Öland II:1

Öland II:1

Långlöts kyrkor. Runstens härad

Av Ragnhild Boström

HÄFTAD, 1973, ISBN 9171921125, Sveriges Kyrkor (151, Band 2, häfte 1)

Hans Järta och litteraturen

Hans Järta i litterär debatt och kulturpolitik under romantikens tidevarv (1809-1825)

Av Olof Dixelius

HÄFTAD, 1973, ISBN 9171920617, Filologisk-filosofiska serien (12)

Early Medieval Studies 5

Av Torsten Hansson, Sten Modin, Lena Thålin, Jan-Erik Tomtlund

HÄFTAD, 1973, ISBN 9171920595, Antikvariskt arkiv (50)

Early Medieval Studies 6

HÄFTAD, 1973, ISBN 9171921044, Antikvariskt arkiv (53)