Småland II:4

Småland II:4

Granhults och Nottebäcks kyrkor. Uppvidinge härad

Av Marian Ullén

HÄFTAD, 1972, ISBN 9171920420, Sveriges Kyrkor (149, Band 2, häfte 4)

Öland I:6

Öland I:6

Föra kyrkor. Åkerbo härad

Av Ragnhild Boström

HÄFTAD, 1972, Sveriges Kyrkor (142, Band 1, häfte 6)

Early Norrland 1

Av Pertti Huttunen, Ingrid U. Olsson, Kimmo Tolonen, Mirjami Tolonen

HÄFTAD, 1972, ISBN 9171920382, Early Norrland (1)

Excavations at Helgö IV

Workshop, Part I

Av Wilhelm Holmqvist, Kristina Lamm, Agneta Lundström, Jutta Waller

HÄFTAD, 1972, ISBN 9171920331, Excavations at Helgö (4)

Opera minora, vol. II

Sermo Angelicvs

Av Sten Eklund

HÄFTAD, 1972, ISBN 9171920242, Sancta Birgitta

Ett Eger-skåp på Skokloster

En ikonografisk studie

Av Hans-Olof Boström

HÄFTAD, 1972, ISBN 9171920080, Antikvariskt arkiv (47)

Gotländischer Runensteinstil I

Ein reich geschnitztes Satteldetail aus der späten Wikingerzeit

Av Erik Nylén

HÄFTAD, 1972, ISBN 9171920161, Numrerade monografier (51)

Ikonografiska studier

Framlagda vid det nordiska symposiet för ikonografiskt studium på Julita slott 1970

Av Sten Karling

HÄFTAD, 1972, ISBN 9171920196, Antikvariska serien (26)

Kyrkobygge och kungamakt i Östergötland

Av Gunnar Redelius

HÄFTAD, 1972, ISBN 917192020X, Antikvariskt arkiv (45)

106 kr

Mellan brons- och järnålder

ETT RIKT GRAVFYND OCH DESS DATERING MED KONVENTIONELL METOD OCH C14

Av Erik Nylén

HÄFTAD, 1972, ISBN 9171920072, Antikvariskt arkiv (44)