Die Vendelzeit Gotlands, II. Beilage

Die Vendelzeit Gotlands, II. Beilage

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Av Birger Nerman

HÄFTAD, 1969, Numrerade monografier (48 B)

Die Vendelzeit Gotlands, II. Tafeln

Die Vendelzeit Gotlands, II. Tafeln

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Av Birger Nerman

HÄFTAD, 1969, Numrerade monografier (48 T)

NEDERDEUTSCHE BREVIERTEXTE DES 14. JAHRHUNDERTS AUS WESTFALEN

UNTERSUCHT UND HERAUSGEGEBEN

Av Erik Rooth

HÄFTAD, 1969, Filologisk-filosofiska serien (11)

Nordiska ledamöter av Accademia degli Arcadi i Rom 1743-1824

Av John Bernström, Bengt Rapp

HÄFTAD, 1969, Historiskt arkiv (15)

Rannsakningar efter antikviteter, band II

Södermanland, Närke, Värmland, Västergötland, Östergötland, Gotland, Häfte 1 - Text

Av Carl Ivar Ståhle

HÄFTAD, 1969, Rannsakningar efter antikviteter

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 11:2

Brev 1634 april-maj

HÄFTAD, 1969, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (11)

138 kr

Årsbok 1969

HÄFTAD, 1969, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Bohuslän III:1

Bohuslän III:1

Hjärtrums och Västerlanda kyrkor. Inlands Torpe härad

Av Maj-Brit Wadell

HÄFTAD, 1968, Sveriges Kyrkor (122, Band 3, häfte 1)

Småland II:2

Småland II:2

Drevs och Hornaryds kyrkor. Uppvidinge härad

Av Marian Ullén

HÄFTAD, 1968, Sveriges Kyrkor (120, Band 2, häfte 2)

Småland III:1

Småland III:1

Kalmar slotts kyrkor

Av Martin Olsson

HÄFTAD, 1968, Sveriges Kyrkor (117, Band 3, häfte 1)