Södermanland I:2

Södermanland I:2

Strängnäs domkyrka. Nyare tiders byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen

Av Erik Bohrn

HÄFTAD, 1968, Sveriges Kyrkor (124, Band 1, häfte 2)

Uppland IX:1

Uppland IX:1

Härkeberga kyrka. Trögds härad

Av Bengt Ingmar Kilström

HÄFTAD, 1968, Sveriges Kyrkor (123, Band 9, häfte 1)

Uppland XI:2

Uppland XI:2

Tillinge kyrka. Åsunda härad

Av Ingrid Rosell

HÄFTAD, 1968, Sveriges Kyrkor (121, Band 11, häfte 2)

Öland I:2

Öland I:2

Böda och S:t Olof. Åkerbo härad

Av Ragnhild Boström

HÄFTAD, 1968, Sveriges Kyrkor (116, Band 1, häfte 2)

Öland I:3

Öland I:3

Högby kyrkor. Åkerbo härad

Av Ragnhild Boström

HÄFTAD, 1968, Sveriges Kyrkor (119, Band 1, häfte 3)

Commentationes de nummis saeculorum IX-XI in Suecia repertis

Pars secunda

Av Nils Ludvig Rasmusson, Brita Malmer

HÄFTAD, 1968, Antikvariska serien (19)

Die königlich schwedische münze in Livland

Das münzwesen 1621-1710

Av Aleksandrs Platbarzdis

HÄFTAD, 1968, Antikvariska serien (20)

ETT GRAVFÄLT FRÅN SEN JÄRNÅLDER I RÅGA HÖRSTAD I SKÅNE

Av Märta Strömberg

HÄFTAD, 1968, Antikvariskt arkiv (35)

MÅLAREN PAUL HALLBERG I HUDIKSVALL OCH HANS NÜRNBERGSKA KOPPARSTYCKEN

Av Bengt Rapp

HÄFTAD, 1968, Antikvariskt arkiv (34)

106 kr

SOME EXAMPLES OF MEDIEVAL GLAZED EARTHENWARE IN SWEDEN

Av Kenneth James Barton

HÄFTAD, 1968, Antikvariskt arkiv (33)